CTY 24 GIỜ

Marketing ở Hải Dương


- Dịch vụ làm Marketing ỏ Hải Dương.

- Dịch vụ làm Marketing ỏ Hải Dương. - Tạo các kênh truyền thông online như: Trang Blog/Website, Kênh Fanpage Facebook, Kênh Youtube, Kênh Tiktok... - Tạo địa chỉ Maps bản đồ chỉ dẫn đường tới cơ sở, cty doanh nghiệp cửa hàng của bạn. - Đăng tải dữ liệu hình ảnh bài viết, video clip thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của bạn lên các kênh đó. - Tiết kiệm chi phí mức tối ưu thấp nhất có thể. - Dạy cách tự làm Marketing Online. - Tối ưu kỹ thuật tốt nhất cho thương hiệu của bạn. - Bền vững và lâu dài trên Google. - Khách hàng tự nhiên mua hàng hay sử dụng dịch vụ. - Thương hiệu được biết tới nhiều. - Uy tín, làm ăn thuận lợi. - Mọi chi tiết xin vui lòng click bấm vào phần liên hệ.

- Tạo các kênh truyền thông online như: Trang Blog/Website, Kênh Fanpage Facebook, Kênh Youtube, Kênh Tiktok...

- Tạo địa chỉ Maps bản đồ chỉ dẫn đường tới cơ sở, cty doanh nghiệp cửa hàng của bạn.

- Đăng tải dữ liệu hình ảnh bài viết, video clip thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của bạn lên các kênh đó.

- Tiết kiệm chi phí mức tối ưu thấp nhất có thể.

- Dạy cách tự làm Marketing Online.

- Tối ưu kỹ thuật tốt nhất cho thương hiệu của bạn.

- Bền vững và lâu dài trên Google.

- Khách hàng tự nhiên mua hàng hay sử dụng dịch vụ.

- Thương hiệu được biết tới nhiều.

- Uy tín, làm ăn thuận lợi.

- Mọi chi tiết xin vui lòng click bấm vào phần liên hệ.