CTY 24 GIỜ

Chiến Lược Marketing Ở Hải Dương


- Quản lý điều hành từ xa, đưa ra các chiến lược Marketing tại Hải Dương.


- Nhận Quản lý điều hành từ xa, đưa ra các chiến lược Marketing tại Hải Dương.   - Nghiên cứu nhu cầu, dịch vụ sản phẩm.  - Xây dựng các trang Blog/website chính và review tổng hợp.  - Tuyển nhân sự viết bài nội dung lên các trang.  - Theo dõi, đánh giá.  - Liên hệ số điện thoại hoặc Email: congty24gio@gmail.com  - Để được tư vấn kỹ hơn nhé!  Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

- Nghiên cứu nhu cầu, dịch vụ sản phẩm.


- Xây dựng các trang Blog/website chính và review tổng hợp.


- Tuyển nhân sự viết bài nội dung lên các trang.


- Theo dõi, đánh giá.


- Liên hệ số điện thoại hoặc Email: congty24gio@gmail.com


- Để được tư vấn kỹ hơn nhé!


Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.