CTY 24 GIỜ

Mẫu Blogspot Bán Hàng Chuẩn Seo


- Mẫu blogspot bán hàng.

- Mẫu blogspot bán hàng.  - 2 vị trí banner hình ảnh quảng cáo kích thước 160x600 gắn 2 bên ngoài trang chủ và tất cả các trang khác còn lại, hiển thị đẹp trên laptop, máy tính bàn (pc).  - 1 vị trí hình ảnh banner kích thước 300x600 gắn bên sườn bài viết khi lướt đọc bài viết banner này cũng sẽ đứng im bên trên cạnh nội dung bài viết. Hiển thị đẹp và bắt mắt trên laptop và máy tính để bàn (PC).  - Trên điện thoại di động (mobile) sẽ đặt được các banner quảng cáo hình ảnh kích thước 336x280, 320x100 và 300x250.  - Truy cập các trang này và xem trên máy tính để bàn (pc) hoặc laptop để nhìn được các vị trí đặt quảng cáo đẹp này nhé.  CTY24H.COM  CONGTY24H.COM   CTY24GIO.COM  CONGTY24GIO.COM  Để mua mẫu này liên hệ số điện thoại trên trang hoặc qua Email: congty24gio@gmail.com

- 2 vị trí banner hình ảnh quảng cáo kích thước 160x600 gắn 2 bên ngoài trang chủ và tất cả các trang khác còn lại, hiển thị đẹp trên laptop, máy tính bàn (pc).

- 1 vị trí hình ảnh banner kích thước 300x600 gắn bên sườn bài viết khi lướt đọc bài viết banner này cũng sẽ đứng im bên trên cạnh nội dung bài viết. Hiển thị đẹp và bắt mắt trên laptop và máy tính để bàn (PC).

- Trên điện thoại di động (mobile) sẽ đặt được các banner quảng cáo hình ảnh kích thước 336x280, 320x100 và 300x250.

- Truy cập các trang này và xem trên máy tính để bàn (pc) hoặc laptop để nhìn được các vị trí đặt quảng cáo đẹp này nhé.


Để mua mẫu này liên hệ số điện thoại trên trang hoặc qua Email: congty24gio@gmail.com