CTY 24 GIỜ

Bán Mẫu Blogspot Đẹp: Giao Dịch Qua Banking Chuyển Tiền Ngân Hàng


Bán Mẫu Blogspot Đẹp: Giao Dịch Qua Banking Chuyển Tiền Ngân Hàng Anh/Chị cần mua mẫu Blogspot àh... Vậy A/C chuyển tiền vào số tài khoản như sau: Ngân hàng Quốc tế VIB Số tài khoản: 002704060456260 Tên Chủ Tài Khoản: Chu Văn Bộ Hãy kiểm tra đúng số tài khoản, và đúng tên tài khoản trước khi chuyển, vì đây là số tài khoản của cá nhân bên em đang sử dụng. Sau khi chuyển tiền xong thì chụp ảnh hóa đơn chuyển tiền và gửi cho bên em là xong. Mời các Anh, chị xem mẫu tại các trang sau: CTY24H.COM CONGTY24H.COM  CTY24GIO.COM CONGTY24GIO.COM Liên hệ Email: CONGTY24GIO@GMAIL.COM Facebook: https://www.facebook.com/CONGTY24GIO

Anh/Chị cần mua mẫu Blogspot àh...

Vậy A/C chuyển tiền vào số tài khoản như sau:

Ngân hàng Quốc tế VIB

Số tài khoản: 002704060456260

Tên Chủ Tài Khoản: Chu Văn Bộ

Hãy kiểm tra đúng số tài khoản, và đúng tên tài khoản trước khi chuyển, vì đây là số tài khoản của cá nhân bên em đang sử dụng.

Sau khi chuyển tiền xong thì chụp ảnh hóa đơn chuyển tiền và gửi cho bên em là xong.

Mời các Anh, chị xem mẫu tại các trang sau:


Liên hệ Email: CONGTY24GIO@GMAIL.COM